4. Wat BREXIT nodig heeft is een HR Executive

Stel dat de Europese Unie een multinational zou zijn…
…dan noemen we deze “EU Corporation”. Het Verenigd Koninkrijk (“VK B.V.”) is een ooit geacquireerde organisatie. Echter geen standaard geval, nee, eentje met een zeer sterke lokale cultuur. Dit vanwege de ietwat afgelegen hoofdvestiging, de rijke historie en het ijzersterke merk. Ja, men loopt daar nog trots in originele, oude, ietwat vale VK T-shirts! Dit terwijl EU Corporation maar blijft aandringen op het dragen van trendy EU-polo’s.

Stel nu dat VK B.V. zich los zou willen weken van EU Corporation…
Ook al is het personeel van VK B.V. verdeeld, een nipte meerderheid weet het management en de ondernemingsraad ervan te overtuigen dat het de juiste beslissing is. De multinational heeft de hoop op integratie opgegeven en wil meewerken.

Een voorwaarde die EU Corporation stelt is dat er heldere afspraken worden gemaakt over de afsplitsing, de concurrentiepositie en de wijze waarop de toekomstige relatie tussen beide partijen wordt vormgegeven.

Stel nu dat EU Corporation en VK B.V. niet tot een deal kunnen komen…
Dit heeft te maken met een kleine harde kern binnen VK B.V. (ooit zelf geacquireerd) die tegen een volledige afsplitsing is. Ook binnen het management van VK B.V. bestaat geen eenduidigheid. Sommigen willen zonder afspraken verder, anderen willen toch graag een lijntje met EU corporation houden.

De CEO en het management team van EU corporation geven op krachtige wijze blijk van hun ongenoegen over de gang van zaken. Echter, intern wordt er honend en snuivend gegniffeld over de wijze waarop VK B.V. zich “in de nesten heeft gewerkt”.

Impasse?
Welnee, dit is het moment waarop de HR Executive van EU Corporation opstaat.

De interne strijd bij VK B.V. lijkt een strijd waarbij persoonlijke belangen zwaarder wegen dan het algemeen belang (een nette afsplitsing).

Maar ook bij EU Corporation lijkt arrogantie de overhand te krijgen, zo zet een snijdende tweet van de CEO de situatie verder op scherp. 

Een “Low-Ego” benadering benadering is nu van essentieel belang. Iets wat de doorgewinterde HR Executive doorgaans typeert.

De HR Executive of Chief Human Resource Officer (CHRO)
Is in droge bewoordingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van HR-strategie ter ondersteuning van de doelstellingen en de strategische richting van de organisatie.

Maar… en evenzo belangrijk, de HR Executive is ook een gepokt en gemazelde professional die jarenlang ervaring heeft met de sociaal emotionele aspecten van samenwerkingsverbanden op alle niveaus.

De HR Executive is een verbinder, een diplomaat, alom gerespecteerd en altijd en eeuwig gericht op de “win-win”.

Geruisloos gaat hij/zij te werk, enerzijds gericht op het gladstrijken van de interne strubbelingen bij VK B.V., anderzijds door EU Corporation een spiegel voor te houden daar waar het noodzakelijk is.

BREXIT zou baat hebben bij het inzetten van deze rol
Een oliemannetje of vrouwtje , die bij machte is om hier en daar een radertje bij te (laten) vijlen ten gunste van het algemeen belang!

…zomaar een gedachte

BREXIT: all for one, one for all, ook in mindere tijden!


Mis jij soms “de diplomatie” in jouw organisatie? Neem dan contact op: info@harmtopper.com, of +31 (0) 6 3950 5640.